459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Dětská mozková obrna, DMO, poliomyelitida

Popis dětské mozkové obrny

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Poškození motorické (pohybové) části mozku. Poškození vzniká již v těhotenství, při porodu, případně v prvním roce života.

Příčiny

  • infekce
  • dušení důsledkem nedostatku kyslíku v průběhu nitroděložního vývoje
  • trauma (poranění, úraz) při porodu, vlivem pádu
  • zánět mozkových blan (únava, ospalost, vysoká teplota, bolest, motání hlavy, bolest šíje až nemožnost pohybu krku, nevolnost, zvracení, přecitlivělost na světlo)
  • zánět mozku (kousnutí klíštětem; únava, bolest svalů, kloubů, teplota podobné chřipce; poruchy nervů, vysoká teplota, bolest, motání hlavy, stažení, bolest šíje až nemožnost pohybu krku a hlavy, nevolnost, zvracení)
  • vystavení radiaci

Příznaky

Projevuje se poruchami hybnosti, např. kulháním.

Součástí nemoci jsou poruchy inteligence, smyslové vady, změna psychiky, může se objevit i epilepsie.

Poddruhy nemoci

Hemiparetická forma – Postiženy převážně horní končetiny, které jsou pokrčené a otočené hřbetní stranou nahoru.

Kvadruparetická – Jsou postiženy všechny čtyři končetiny.

Diparetická – Postiženy jsou dolní končetiny, které jsou málo vyvinuté, slabé.

Příznaky – klinický obraz

Špatná chůze a držení těla, obrna, třes končetin, poruchy řeči, vyjadřování.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína dnes nabízí pouze zpomalení rozvoje onemocnění.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)